arivakam.in

வாழ்வியல், வரலாற்றியல், ‘அறிவு’ இயலுக்கான  புறக்கல்வி நிறுவனம்!

EXTERNAL EDUCATION RESEARCH INSTITUTION

Anaikatti, coimbatore, Tamilnadu – 641108

arivakam logo

 

Advertisements

2 responses to “arivakam.in

  1. தமிழர் நெறிசார்ந்த அரசியல்

    அற்புதமான அறிவியல் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள். இந்தப் பணியை தொடருங்கள்

  2. எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும்படி அருமையான விளக்க கட்டுரைகள். தொடர்ந்து எழுதி என்னை போன்றவர்களுக்கு உதவி புரியுங்கள். மிகவும் நன்றி. ரவிக்குமார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s